Arnon Grunberg

De Standaard

Op 20 juni publiceerde De Standaard Arnon Grunberg's essay over de tegenstrijdigheden in werk en leven van Hannah Arendt - over totalitarisme, georganiseerde overbodigheid en de schijn van liefde.

On June 20th, De Standaard published Arnon Grunberg's essay on the contradictions in the work and life of Hannah Arendt - delving into totalitarianism, deliberate superfluence and the semblance of love.