Arnon Grunberg

De Volkskrant

Vandaag in de Volkskrant over de vrije interpretatie van tekenen. Naar aanleiding van Don’t look now (1973), een onderzoek naar misverstanden over oorzaak en gevolg.

In de Volkskrant today, on the free interpretation of signs. Departing from Don't Look Now (1973), an exploration of misunderstandings about cause and effect.