Arnon Grunberg

De Volkskrant

Op 3 november publiceerde De Volkskrant het essay van Arnon Grunberg over het karakter van regeringsleiders. Volgens Plato zijn regeringsleiders die ‘hun machtspositie misbruiken en op een brute, autoritaire manier optreden’ net honden die de schapen niet beschermen tegen wolven maar ze ‘door gebrek aan beheersing, door honger of in het algemeen door een slecht karakter’ zelf opeten.
On November 3rd, De Volkskrant published Arnon Grunberg's essay on the character of heads of state. According to Plato, the heads of state who 'abuse their position of power and act in brutal, authoritarian ways' are like dogs that, rather than protecting the flock against wolves, 'succumb to lack of control, to hunger, or a generally bad character' and devour the sheep themselves.