Arnon Grunberg

Vrij Nederland

Op 23 november publiceerde Vrij Nederland Arnon Grunberg's essay over (valse) profeten en de aanhoudende Amerikaanse hegemonie. Zij die Trump omarmen, omarmen zichzelf en hun cultuur, zij die hem verwerpen, verwerpen hun cultuur, zonder daar werkelijk een alternatief voor in de plaats te kunnen stellen.
On November 23rd, Vrij Nederland published Arnon Grunberg's essay on (false) prophets and the enduring American hegemony. Those who embrace Trump, embrace themselves and their own culture, those who reject him, reject their own culture without being able to provide a real alternative to it.