Arnon Grunberg

De Volkskrant

Op 5 januari publiceerde De Volkskrant Arnon Grunberg's essay over zijn leven als thuisschoolmaatje en voormalig deserteur van het Nederlandse onderwijssysteem die wordt ingezet om toekomstige deserteurs van het deserteren te houden. Hier terug te lezen.
On January 5th, De Volkskrant published Arnon Grunberg's essay on his life as a homeschool-buddy and former deserter from the Dutch education system now deployed to keep future deserters from dereliction of duty. Available (in Dutch) here.

S