Arnon Grunberg

De Volkskrant

Op 2 februari publiceerde De Volkskrant Arnon Grunbergs essay over Berlijn, JFK, spionnen, hoe de werkelijkheid een handje wordt geholpen en liefde.
On February 2nd, De Volkskrant published Arnon Grunberg's essay on Berlin, JFK, spies, on how reality tends to get an extra hand, and on love.

S