Arnon Grunberg

Trouw

Vandaag en de komende dagen in Trouw, Arnon Grunbergs serie In het hart van de achtervolgingswaan. Over gelovigen met en vooral zonder god, de grenzen van het kritische en de verlokkingen van het licht.
Today and the coming days in Trouw, Arnon Grunberg's series Into the heart of paranoia, on believers with and especially without a god, the limits of the critical and the seductions of the light.

S