Arnon Grunberg

De Nederlandse Boekengids

In De Nederlandse Boekengids nr. 2 (april-mei), Arnon Grunbergs antwoord aan Ilios Willemars: Over Spinoza, fascisme, Victor Kal, oprechtheid, ironie, beleefdheid en literatuur.

In The Dutch Review of Books no. 2 (April-May), Arnon Grunberg's reply to Ilois Willemars: On Spinoza, fascism, Victor Kal, sincerity, irony, courtesy and literature.

S