Arnon Grunberg

Het Parool

'Het is een menselijke eigenaardigheid, en een tragische, om hartstocht met liefde te verwarren, zoals wij ook graag geloven dat vrijheid en gelijkheid hetzelfde zijn, op zijn minst dat het een tot het ander leidt.’

Vandaag in Het Parool, Arnon Grunbergs voorwoord bij een reeks artikelen van diverse schrijvers over het Ambassade in het bijzonder en hotels, in de breedste betekenis van het woord, in het algemeen.




"It is a human idiosyncrasy, and a tragic one, to confuse passion with love, just as we like to believe that liberty and equality are the same, at least that one leads to the other."

Today in Het Parool, Arnon Grunberg's preface to a series of articles by various writers about the Ambassade Hotel in particular and hotels, in the broadest sense of the word, in general.

S