Arnon Grunberg

De Groene Amsterdammer

Deze week in de Groene, Arnon Grunbergs essay over Isaiah Berlin, universalisme en Duitse romantiek, het verlangen naar universeel heil en het bijbehorende verlangen naar vijandschap.

'Een groot probleem in deze tijd in onze democratieën, van Amerika tot Nederland, is dat het compromis meer en meer als iets weerzinwekkends wordt gezien. Daarmee wordt het pluralisme, de veelheid van meningen en opvattingen, die het fundament van de democratie vormt, ondermijnd.’
This week in de Groene, Arnon Grunberg's essay on Isaiah Berlin, universalism, and German romanticism, the desire for universal good and the accessory desire for emnity.

'A major problem these days in our democracies, from America to the Netherlands, is that compromise is increasingly seen as something abhorrent. This undermines the pluralism, the multiplicity of opinions and views, which form the foundation of democracy.'