Arnon Grunberg

Er is geen straf, dat is de straf

Arnon Grunberg ontwikkelt tijdelijke religie op onbewoond eiland


Project 'G.O.A.T. - de kleine commune'

Project 'G.O.A.T. - de kleine commune' opent kunstmanifestatie KadS Kunst aan de Schinkel

Locatie: geheim onbewoond eiland 
26 september t/m 28 september 2021

Met Grunberg het kwaad bestuderen en het nèt binnen de grenzen van de wet praktiseren. Arnon Grunbergs kleine commune ontwikkelt een tijdelijke religie op een onbewoond eiland. Deelnemers zoeken op beschaafde wijze het kwaad in zichzelf. Aanmelden kan per email t/m 17 september 2021:

Beschrijf in maximaal 800 woorden de aantrekkingskracht van het kwaad waarbij u ‘het kwaad’ definieert. Beschrijf tevens in maximaal 50 woorden uw identiteit.
dekleinecommune@gmail.com

Volledige vaccinatie of een negatieve PCR test is een vereiste. Kosten voor deelname zijn €150 voor twee overnachtingen, eten, drinken en vervoer.

In de commune tijdens KadS zullen de volgende vragen aan de orde komen:
Wat is een gemeenschap?
Wat is geloof, of – met dank aan Coetzee – kan je ook tijdelijk in dingen geloven?
Hoeveel gemeenschappelijkheid heeft de gemeenschap nodig?
Sluiten ironie en het ware religieuze levensgevoel elkaar uit?
Behoeft de verlossing ook een ritueel?

Activiteiten zijn onder meer:
Krav Maga [vechtsport]
Leesclub en schrijfclub
Zwemmen en baden
Gesprek, met Viola van Alphen
Gongtherapie
Gekostumeerd bal met life muziek: Breng het kwaad in praktijk
Biechten onder hypnose
OfferritueelArnon Grunberg develops temporary religion on a desert island Project 'G.O.A.T. - de kleine commune' opens art manifestation KadS Kunst aan de Schinkel

Location: secret desert Island Sept 26-28, 2021

Studying evil with Grunberg and practicing it just within the bounds of the law. Arnon Grunberg's small commune develops a temporary religion on a desert island. Participants look for evil in themselves in a civilized way. You can register by email until Sept 13, 2021:

Describe the attraction of evil in no more than 800 words, defining "evil." Also describe your identity in no more than 50 words.
dekleinecommune@gmail.com

Full vaccination or a negative PCR test is required. Costs for participation are €150 for two nights' accommodation, food, drinks and transport.

The following questions will be discussed in the commune during KadS:
What is a community?
What is faith, or – thanks to Coetzee – can you also temporarily believe in things?
How much commonality does the community need?
Are irony and the true religious sense of life mutually exclusive?
Does redemption also need a ritual?
Activities include:
Krav Maga [combat sport]
Reading club and writing club
Swimming and bathing
Conversation, with Viola van Alphen
Gong therapy
Costume ball with live music: Practice evil
Confession under hypnosis
Sacrifice Ritual

Beeld: Rouwhorst en Van Roon