Arnon Grunberg

De Volkskrant

Vandaag in De Volkskrant, Arnon Grunbergs essay over de middenklasse, de negentiende eeuw, het ontstaan van de burgerij, het verdwijnen van adel en aristocratie en het onoverwinnelijke verlangen naar imaginaire gemeenschappen.
Today in De Volkskrant, Arnon Grunberg's essay on the middle class, the nineteenth century, the emergence of the bourgeoisie, the disappearance of nobility and aristocracy and the invincible desire for imaginary communities.

S