Arnon Grunberg

Liefde na Auschwitz

Liefde na Auschwitz: Elisa Pesapane & Arnon Grunberg


Elisa Pesapane kreeg in 2018 van het Literatuurmuseum het verzoek een portret van Arnon Grunberg te schilderen. Dit mondde uit in een veel omvangrijker project. Een gesamtkunstwerk van schilder en schrijver waarvoor de eerste vijftig levens- en werkjaren van Arnon Grunberg het materiaal vormen. Elisa Pesapane schilderde een monumentaal drieluik op paneel en schreef een bijbehorend boek: Liefde na Auschwitz: Op reis met de verslinders en verslondenen van Arnon Grunberg. Beide worden 7 oktober gepresenteerd in het Literatuurmuseum.

Klik hier voor meer informatie over Elisa Pesapane

Klik hier om het boek te bestellenIn 2018, Elisa Pesapane was asked by the Literature Museum, in The Netherlands, to paint a portrait of Arnon Grunberg. This resulted in a much larger project. A gesamtkunstwerk by a painter and a writer materialized out of the first fifty years of Arnon Grunberg's life and work. Elisa Pesapane painted a monumental triptych on panel and wrote an accompanying book: 'Love after Auschwitz: A Journey with Arnon Grunberg's Devourers and Devoured' [Liefde na Auschwitz: Op reis met de verslinders en verslondenen van Arnon Grunberg]. Both will be presented on 7 October in the Literature Museum.

Click here to learn more about Elisa Pesapane

Click here to order the book


S