Arnon Grunberg

De Morgen

Op 22 oktober in De Morgen, Arnon Grunbergs essay over Spinoza en wonderen, de nieuwe bijbelvertaling en klassieke romans, mensenvisserij en het Meer van Galilea, alsmede de vraag wat heilig is.
On October 22 in De Morgen, Arnon Grunberg's essay on Spinoza and miracles, the new Bible translation and classic novels, man fishing and the Sea of Galilee, as well as the question of what is sacred.