Arnon Grunberg

De Standaard

Vandaag in De Standaard, Arnon Grunbergs essay over de mythe van de migratiecrisis, Loekasjenko, het preventief verdrijven van zondebokken en het internationale humanisme als de andere mythe.

'Van alle privileges die er bestaan is het natiestaatprivilege waarschijnlijk het belangrijkste, maar toch is het bij uitstek het privilege waarover het minst wordt gesproken. Het antwoord op de vraag waar men geboren is, van welk land men ingezetene is, is allesbepalend.’Today in De Standaard, Arnon Grunberg's essay on the myth of the migration crisis, Lukashenko, the preventive expulsion of scapegoats and international humanism as the other myth.

“Of all the privileges that exist, the nation-state privilege is probably the most important, yet it is by far the least talked about privilege. The answer to the question of where one was born, which country one is a resident of, is decisive.”


S