Arnon Grunberg

De Volkskrant

Vandaag in de Volkskrant, mijn essay over Alfred Hayes, zijn roman herontdekt en weer half vergeten In love, het balanceren op een koord en het verlangen naar de val, het vermoeden zelf niet echt te zijn, de eeuwige derde in het spel, de sentimentele romantische liefde versus diverse andere vormen van liefde, de weerzin tegen zelfpromotie en Hollywood.
Today in the Volkskrant, my essay about Alfred Hayes, his rediscovered and then half forgotten novel In love, the balancing act on a tightrope and the longing for the fall, the suspicion of not being real, the eternal third in the game, the sentimental romantic love versus various other forms of love, the aversion to self-promotion and Hollywood.