Arnon Grunberg

PS Het Parool

Vandaag in Het Parool, Dagboek van een niet-danser, over repeteren voor en dansen in de voorstelling microcosm van Nicole Beutler, over de vraag wat ‘iets kunnen’ precies is, over tellen en improviseren, schuld, verval en Daniil Charms, en over de dansers Rob Polmann, Liah Frank en Dominik Naue, alsmede Charlotte van den Broeck, dansende dichter.

Today in Het Parool, Diary of a non-dancer, about rehearsing for and dancing in Nicole Beutler's performance microcosm, about the question of what 'being able to do' exactly is, about counting and improvising, guilt, decay and Daniil Charms, and about the dancers Rob Polmann, Liah Frank and Dominik Naue, as well as Charlotte van den Broeck, dancing poet.