Arnon Grunberg

NRC Handelsblad

“Er werd ook geopperd dat de lage opkomst iets te maken zou kunnen hebben met de oorlog in Oekraïne, die de gemeenteraadsverkiezingen overschaduwd had. Een oorlog die ook alles met democratie te maken had en die het nationalisme en de liberale democratie onverwacht in een en hetzelfde kamp plaatste.”

Grunbergs volledige essay over de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, hoop en democratie in tijden van oorlog en het werk van de Franse filosoof en politicoloog Claude Lefort is te lezen in NRC Handelsblad en De Standaard.Today, NRC Handelsblad and De Standaard published Grunberg’s essay on hope and democracy, Claude Lefort and the empty space that the place of power is and should remain, the craving for unity, even in times of emergency, as a danger for democracy.
Read it here.