Arnon Grunberg

De Volkskrant

“Een musical over Hitler, geschreven door een bewonderaar van de Führer, zij het een bewonderaar met enige verstandelijke beperkingen, is een waardig antwoord op het groteske en macabere theater dat het extreme geweld ook altijd is. Juist omdat Brooks weigert aan realisme te doen, en daarmee weigert bepaalde plaatsen (de kampen) te betreden, af te beelden, is zijn afbeelding van het Derde Rijk subliem.”

Vandaag verscheen in de Volkskrant Grunbergs essay over Mel Brooks werk en humor.“A musical about Hitler, written by an admirer of the Fuhrer, however an admirer with some intellectual disabilities, is a worthy response to the grotesque and macabre theater that extreme violence always is. Precisely because Brooks refuses to practice realism, thereby refusing to depict certain places (the camps), his depiction of the Third Reich is sublime.”

Today in Dutch newspaper de Volkskrant Grunberg’s essay on Mel Brooks and humor.