Arnon Grunberg

Interview Benjamin

Een uitgever zei ooit tegen Arnon Grunberg dat hij schrijft, 'alsof de duivel je op de hielen zit'. Zo ver wil hij niet gaan wat het reizen betreft, maar hij is wel heel veel in beweging, vertelt hij in het nieuwe nummer van Benjamin, een gratis kwartaalblad van JMW voor iedereen met een Joodse achtergrond.

Een heel goede reiziger is Grunberg naar eigen zeggen nooit echt geworden. “Ik ben een matige reiziger, zeker als het om vliegen gaat. Ik heb een soort panische vrees dat mijn koffer niet aankomt. Wat ik altijd om allerlei redenen erg lastig vind. Hoe korter je ergens verblijft, hoe groter het risico dat je koffer voor altijd achter je aan blijft reizen.”


Arnon Grunberg recalls that a publisher once told him that he writes, 'as if the devil is after you'. He doesn't want to go that far when it comes to travelling, but he is on the move a lot, he says in the new issue of Benjamin, a free quarterly magazine of JMW for everyone with a Jewish background.

Grunberg says he never really became a very good traveler. “I am a mediocre traveller, especially when it comes to flying. I have a kind of fear that my suitcase won't arrive. Which I always find very difficult for all kinds of reasons. The shorter you stay somewhere, the greater the risk that your suitcase will travel behind you forever.”