Arnon Grunberg

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

“De arts die de vraag van zijn patiënt moet beantwoorden of het ernstig is, krijgt eveneens de rol van ziener toebedeeld. Hij moet in de toekomst kijken en zeggen of die nog geschikt zal zijn voor bewoning, en hoezeer zijn methoden ook verantwoord zijn en radicaal verschillen van die van zijn voorgangers – er worden geen beesten meer opengesneden omdat hun ingewanden de toekomst zouden voorspellen – uiteindelijk ontkomt hij niet helemaal aan de functie van de oude zieners, hij dient te waarschuwen voor gevaren, de toekomst in kaart te brengen en van hem wordt dikwijls troost gevraagd: het einde is nog niet nabij. Het einde vormt het probleem van alle zieners: wie alles wil zien ziet uiteindelijk het niets; wie ver genoeg kijkt, ziet alleen de dood.”

Voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde schreef Arnon Grunberg een essay over het boek De Zwarte Zwaan (Nassim Nicholas Taleb), de novelle De Dood van Ivan Iljitsj (Lev Tolstoj), de onvermijdelijkheid om te leven met het noodlot en het diepe verlangen van de mens om door de mazen van het net te glippen.


For the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Arnon Grunberg wrote an essay about the book The Black Swan (Nassim Nicholas Taleb), the novella The Death of Ivan Ilyich (Lev Tolstoy), the inevitability of living with destiny and man's deep desire to slip through the net.