Arnon Grunberg

Carmen - NRC Handelsblad

“Het woord ‘zigeuner’ is terecht in onbruik geraakt, maar wie over Carmen schrijft kan er niet omheen. Zij is dé ander, om te beginnen omdat ze vrouw is, maar vooral omdat ze tot een volk behoort dat een ‘zwervend bestaan’ leidt, zoals Prosper Mérimée (1803-1870) dat in het vierde en laatste hoofdstuk van zijn novelle Carmen noemt.”

In NRC verscheen een essay van Arnon Grunberg over de publieke fascinatie voor Carmen - het personage uit de novelle van Prosper Mérimée die de basis vormt voor de gelijknamige opera - en over de vele variaties op Carmen in de literatuur en film. In het essay komen onder andere werk van Vladimir Nabokov, Patricia Highsmith, Jean-Luc Godard en Charlie Chaplin voorbij.


“The word 'Gypsy' has rightly fallen into disuse, but anyone who writes about Carmen cannot ignore it. She is the other, first because she is a woman, but above all because she belongs to people who lead a 'wandering existence', as Prosper Mérimée (1803-1870) calls it in the fourth and final chapter of his novella Carmen.”

An essay by Arnon Grunberg was published in NRC about the public fascination with Carmen - the character from Prosper Mérimée's novella that forms the basis for the opera with the same name - and about the many variations on Carmen in literature and film. The essay discusses work by Vladimir Nabokov, Patricia Highsmith, Jean-Luc Godard and Charlie Chaplin.