Arnon Grunberg

Romantiek - De Volkskrant

“De geschiedenis herhaalt zich als bekend altijd meerdere malen, eerst als drama, dan nog een paar keer als blijspel met geurkaarsen op de rand van de badkuip. Zelfs fatalisme kan romantisch kan zijn, mits het enthousiast fatalisme is.”

In zijn nieuwe essay voor de Volkskrant schrijft Arnon Grunberg over romantiek met en zonder hoofdletter, het ideaal van maakbaarheid en het boek De esthetische revolutie van literair criticus Arnold Heumakers over de wortels van de Romantiek.


“History always repeats itself several times, first as a drama, then a few more times as comedy with scented candles on the edge of the bathtub. Even fatalism can be romantic, if it is enthusiastic fatalism.”

In his latest essay for de Volkskrant, Arnon Grunberg writes about romanticism with and without R, the ideal of manufacturability and the De esthetic revolution, written by literary critic Arnold Heumakers, about the roots of Romanticism.