Arnon Grunberg

Het Drentse Landschap

“Ieder houdt op eigen wijze het verleden en daarmee het cultuurlandschap levend. Het verleden is een gevangenis, heel soms een verrukkelijke. En de geschiedenis? Zij kwam als een lawine op de mensen af en dat zal ze blijven doen. Het onschuldige landschap staat in het gelid om als decor te dienen voor het laatste rendez-vous, in het lege Drenthe meer nog dan elders.”

Voor het herfstnummer van Het Drentse Landschap schreef Arnon Grunberg een essay over zijn verblijf op Landgoed Overcingel in Assen. Hij verbleef hier begin juni op uitnodiging van Hanneke Ronnes die de Bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen bekleedt, en Stichting Het Drentse Landschap.