Arnon Grunberg

Eén winterjas, twee paar sokken en een shawl

“De Joodse Raad, die al vrij snel niet meer de Joodse Raad voor Amsterdam was maar voor heel Nederland, wist niet of althans niet voldoende in te zien dat hij niet bezig was ‘erger te voorkomen’, maar juist meewerkte aan het ergste. Wanneer besefte men dat deportatie naar het oosten geen verblijf in een werkkamp betekende, maar in de meeste gevallen vergassing direct na aankomst? Die vraag is cruciaal – voor daders, slachtoffers en omstanders –, niet zozeer om een oordeel over hen te kunnen vellen, maar voor beter begrip.”

Hollands Maandblad publiceert deze maand een essay van Arnon Grunberg met de titel Eén winterjas, twee paar sokken en een shawl. Daarin komen aan bod: De politiek van het kleinste kwaad van historicus Bart van der Boom, de verantwoordelijkheid van de Joodse Raad voor de deportatie van Joden naar het oosten en de vraag de vraag hoe we met onszelf kunnen leven in de wetenschap dat als de noodtoestand zich aandient, slechts een enkeling bij zijn kinderen blijft.


Hollands Maandblad published an essay by Arnon Grunberg entitled One winter coat, two pairs of socks and a shawl. It addresses: The politics of the lesser evil of historian Bart van der Boom, the responsibility of the Jewish Council for the deportation of Jews to the East and the question of how we can live with ourselves in the knowledge that if the state of emergency arrives, only a few stay with their children.