Arnon Grunberg

De vluchteling als de revolutionair van deze eeuw

“Wie in Nederland naar het goede zoekt vermoedt – terecht, denk ik – dat het urgente lijden in de vluchteling huist. Geen groter privilege immers dan het bezit van een Nederlands paspoort. Vandaar dat de vluchteling het centrum is van onze maatschappelijke debatten, die aan voorspelbaarheid ten onder gaan.”

De Volkskrant vroeg aan 23 schrijvers, waaronder Arnon Grunberg, wat er dit jaar moet veranderen en in hoeverre hun boek daaraan gaat bijdragen. Grunberg vertelt over zijn nieuwe boek De vluchteling, de grenswacht en de rijke jood, het privilege van het Nederlands dan wel het EU-paspoort en waarom de vluchteling de revolutionair van deze eeuw is.


De Volkskrant asked 23 writers, including Arnon Grunberg, what should change this year and to what extent their book will contribute to this. Grunberg talks about his new book The Refugee, the Border Guard and the Rich Jew, the privilege of the Dutch and EU passport and why the refugee is the revolutionary of this century.