Arnon Grunberg

NRC - Land zonder volk voor een volk zonder land

“Na de Tweede Wereldoorlog was het aanvankelijk vooral Rusland dat zich als beschermer opwierp van de op te richten Joodse staat. Amerika werd pas beschermheer van Israël toen bleek dat het land niet ten dode was opgeschreven. Amerika heeft er nooit van gehouden op verliezers te wedden.”

Voor NRC schreef Arnon Grunberg een essay over 75 jaar Israël, de cultuur der nederlagen die doorgaans de collectieve identiteit vormt en waarom de militarisering van het messianisme in Israël levensgevaarlijk is voor de toekomst de wereld.“After the Second World War, it was initially Russia that set itself up as the protector of the Jewish state. America only became a patron of Israel when it turned out that the country was not doomed. America has never liked to bet on losers.”

For the Dutch newspaper NRC , Arnon Grunberg wrote an essay about 75 years of Israel, the culture of defeat that usually forms the collective identity and why the militarization of messianism in Israel is dangerous for the future of the world.