Arnon Grunberg
Zuiderlicht
Zuiderlicht image
Published
2021
Language
Dutch
ISBN
9789079202812

In september 2018 verbleef Arnon Grunberg twee weken in woonzorgcentrum Zuiderlicht in Gent. Onder de 144 bewoners verblijven er naast ouderen ook personen met jongdementie of een verstandelijke beperking. Twee weken draaide Grunberg mee, ging hij in gesprek met de bewoners, observeerde hij en schreef alles neer. Het hielp hem af van het idee dat er geen gruwelijker plek op aarde is dan een woonzorgcentrum. Zuiderlicht – Waardigheid in het kwijl/Drooling as a Form of Protest is een tweetalig (Nederlands-Engels) relaas van zijn verblijf, met indringende fotocollages van Dennis Tyfus. Vertaling: Sam Garrett.In September 2018, Arnon Grunberg spent two weeks in the Zuiderlicht residential care center in Ghent. Grunberg worked for two weeks, talked to the residents, observed and wrote everything down. It helped him get rid of the idea that there is no more horrific place on earth than a residential care center. Zuiderlicht – Dignity in the drool/Drooling as a Form of Protest is a bilingual (Dutch-English) reportof his stay, with photo collages by Dennis Tyfus. Translation: Sam Garrett.