Arnon Grunberg
Het boek Haas
Het boek Haas image
Published
2018
Publisher
Korenmaat
Language
Dutch

De literaire duizendpoot Arnon Grunberg begeleidt de decadente westerse mens bij zijn ondergang. In dit geval doet hij dat met een dierenfabel: Het boek Haas. Deel 1 van de nieuwe kinderbijbel. Protagonist is een kleine haas die nog nooit van eenzaamheid heeft gehoord (‘want de angst was altijd bij haar’) en die zich buiten haar wil, onder de dreiging van de Vos, ontwikkelt van angsthaas tot Dapperhaas. Paul van der Steen (o.a. de Grandville van deze tijd) vervaardigde een aantal schitterende illustraties.

The book Hare

Literary proteus Arnon Grunberg guides the decadent western man through his demise. In this case he does it through an animal fable: The book Hare. Part 1 of the new children's bible. Its protagonist is a little hare who's never heard of loneliness ('because fear had always been surrounding her') and who, involuntarily, under threat of the Fox, develops from cowardice to Bravehare. Paul van der Steen made several stunning illustrations.