Arnon Grunberg
Jood op bestelling
Jood op bestelling image
Published
2020
Publisher
Korenmaat
Language
Dutch

‘Maar in het dagelijks leven, waar niemand op mijn deur klopt om me te halen omdat ik Jood ben, maakt weinig mij zo onbehaaglijk als de goedbedoelde opmerking dat Joden toch zo intelligent zijn. Weinig bezorgt mij zoveel kippenvel als de vraag wat nu toch precies het geheim is van die Joodse humor.’

Op 15 maart j.l. zou Arnon Grunberg een lezing houden over Joodse identiteit. Die werd geannuleerd wegens de corona-epidemie. Een verkorte versie van de lezing verscheen op 14 maart in Het Parool. De volledige tekst is nu beschikbaar in een handgezet en -gedrukt boekje.
Grunberg verhandelt over Joodse identiteit aan de hand van teksten over dit onderwerp van auteurs als Abram de Swaan, Jean Améry, Primo Levi en George Steiner. Hij laat zich daarbij ook uit over zijn eigen achtergrond en opinies.

Het boekje is gezet uit de Spectrum, telt 20 pagina’s en is verrijkt met een fraaie tekening van Paul van der Steen. De oplage bestaat uit honderd exemplaren. Dertig genummerde exemplaren zijn gedrukt op Zerkall Bütten en werden gebonden bij Van Waarden in Zaandam. Het boekje is gesigneerd door de schrijver.

Jew for hire

'However, in daily life, with nobody knocking at the door to pick me up because I am a Jew, few things make me so uneasy as the well-intentioned remark that Jews are so darned intelligent. Little gives me chills as much as the question what could be the secret behind that quintessential Jewish humor.' On March 15th of this year, Arnon Grunberg was supposed to give a lecture on Jewish identity. It was canceled due to the corona-epidemic. An abridged version of the lecture was published in Het Parool on March 14th. The full text is now available in a book, typeset and printed by hand.
Grunberg discusses Jewish identity via text about the topic by authors such as Abram de Swaan, Jean Améry, Primo Levi and George Steiner. He also talks about aspects from his own background and opinions.

The book was typeset in De Spectrum, has 20 pages and contains a fine drawing by Paul van der Steen. The publication has one hundred editions. Thirty numbered editions are printed on Zerkall Bütten and we bound by Van Waarden in Zaandam. The book is signed by the author.