Arnon Grunberg
Hoewel leeftijd niet het probleem is
Hoewel leeftijd niet het probleem is image
Published
2016
Publisher
De Carbolineum Pers
Language
Dutch

Een ongebundeld verhaal, verschenen ter gelegenheid van de 45-ste verjaardag van Arnon Grunberg op 22 februari 2016. De tekst is met de hand gezet uit de Goudy Old Style 14 punt en met de handpers gedrukt op Van Gelder Posthoorn papier, 28p., 22 cm. hoog, ingenaaid en in een beschermend schuifdoosje. De oplage bestaat uit 45 Arabisch genummerde exemplaren voor de auteur en 45 Romeins genummerde voor de verkoop.

Although age is not the problem

An unbound story, published in celebration of Arnon Grunberg's 45th birthday on February 22nd 2016. The text is typeset by hand in Goudy Old Style size 14, and hand printed on Van Gelder Posthoorn paper, 28p., 22 cm. tall, sown and in a protective sleeve box. The edition is 45 Arabic numbered editions for the author and 45 Roman numbered for sale.