Arnon Grunberg
De Jood van Borculo
De Jood van Borculo image
Published
2020
Publisher
Korenmaat
Language
Dutch

‘Die oude Jood moet verdwijnen, anders gaan we allemaal kapot’

Wijlen Johan Polak zei herhaaldelijk dat als de samenleving in problemen komt, altijd weer de Joden en de homo’s de schuld krijgen. Arnon Grunbergs verhaal De Jood van Borculo (eerder verschenen in De Groene Amsterdammer) kan men lezen als een illustratie bij deze stelling. Een voormalige houthandelaar vestigt zich in Borculo, krijgt de reputatie van wijze, organiseert feestjes, maar moet vertrekken als er merkwaardige dingen voorvallen in het stadje.
De tekst van het verhaal is met de hand gezet uit de Spectrum en in ongeveer honderd exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Ted Struwer droeg enkele fraaie tekeningen bij.
Het boekje telt 16 bladzijden en is gesigneerd door de schrijver.

The Jew of Borculo

'That old Jew has to go, or he'll be our demise.'

The late Johan Polak repeatedly said that whenever society gets in trouble, it is always the Jews and homosexuals who get the blame. Arnon Grunberg's story The Jew of Borculo [De Jood van Borculo] (previously published in De Groene Amsterdammer) can be read as an illustration for this proposition. A former lumber merchant settles down in Borculo, gains the reputation of a wise man, organizes parties, but is ousted as soon as peculiar occurrences take place in the town.
The story's text is typeset by hand in de Spectrum and printed in approx. one hundred editions by Korenmaat. Ted Struwer contributed several fine drawings.
The book has 16 pages and is signed by the author.