Arnon Grunberg
Sils-Maria
Published
2020
Publisher
Korenmaat
Language
Dutch

Sils-Maria is een van de mooiste plekken van Zwitserland. Friedrich Nietzsche bracht er gelukkige tijden door. Het plaatsje herbergt ook een van de betere hotels ter wereld, zoals hotelmens Arnon Grunberg kan getuigen. In dit boekje zijn twee impressies van Grunberg opgenomen en een beschouwing van Niña Weijers, alle met betrekking tot Sils-Maria en Nietzsche. Paul van der Steen zorgde voor enkele sfeervolle tekeningen.
De teksten zijn met de hand gezet uit de Spectrum en in honderdvijftig exemplaren gedrukt onder de Korenmaat. Zeventig exemplaren werden gebonden door Herman van Waarden te Zaandam.
Het boekje telt twintig bladzijden. Dit betreft de gewone uitgaveSils-Maria is one of Switzerlands most stunning places. Friedrich Nietzsche spent happy days there. The town is also home to one of the worlds finer hotels, as hotelperson Arnon Grunberg can attest. This small book contains two impressions by Grunberg and a contemplation by Niña Weijers, all referring to Sils-Maria and Nietzsche. Paul van der Steen provided several atmospheric drawings.
The texts are typeset by hand in de Spectrum and printed in an edition of 150 by De Korenmaat. Seventy editions were bound by Herman van Waarden of Zaandam. The book has twenty pages and is a normal publication.