Arnon Grunberg
Geweld is altijd dichtbij
Geweld is altijd dichtbij image
Published
2021
Publisher
de Volkskrant
Language
Dutch

De Volkskrant publiceerde Arnon Grunbergs essay over oorlog en oorlogsfilms, Margaret Macmillan en de geschiedenis van het georganiseerde geweld, offers en helden.
De Volkskrant published Arnon Grunberg's essay on war and war movies, Margaret Macmillan and the history of organized violence, sacrifice and heroes.