Arnon Grunberg
Kafka for Kids
Kafka for Kids image
Published
2022
Publisher
NRC
Language
Dutch

“De Israëlische kunstenaar Roee Rosen (1963) stelt dat zijn werk voortkomt uit zelfontkenning en zelfverraad, waarbij hij het „ethisch oncomfortabele en het esthetisch ontwrichtende” nastreeft. Hoe dat er in de praktijk uitziet blijkt bijvoorbeeld uit een werk van hem uit de jaren negentig, Leven en sterven als Eva Braun – Hitlers geliefde in de Führerbunker en in het hiernamaals.”

NRC en De Standaard publiceerden een essay van Arnon Grunberg over het werk van Roee Rosen (waaronder zijn film Kafka for Kids), de Duitse herinneringscultuur en hoe Rosen de gemeenplaats dat humor ontregelend zou zijn in twijfel trekt.
In maart sprak Grunberg al met Rosen over Kafka for Kids. Dit gesprek is op YouTube terug te kijken.


“Israeli artist Roee Rosen (1963) argues that his work stems from self-denial and self-betrayal, pursuing the "ethically uncomfortable and the aesthetically disruptive". Live and die as Eva Braun – Hitlers lover in the Führerbunker and in the afterlife is an example of an work by him from the 1990's.”

NRC and De Standaard published an essay by Arnon Grunberg about the work of Roee Rosen (including his movie Kafka for Kids), the German culture of remembrance and how Rosen questions the commonplace that humor is disruptive.

In March Grunberg spoke to Rosen about his movie Kafka for Kids. This conversation can be viewed on YouTube.