Arnon Grunberg
Nee
Nee image
Published
2020
Language
Dutch
ISBN
9789059655263

De voordracht 'Nee' die Arnon Grunberg op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking in De Nieuwe Kerk hield, is gebundeld met een bloemlezing van tien door hem gekozen gedichten over vrijheid, getiteld 'Je weet hoe vossen zijn.'


The speech 'Nee' that Arnon Grunberg read on the 4th of May during the Memorial Day ceremony in De Nieuwe Kerk, is published in a dual-publication with an anthology of ten poems about freedom, compiled by Grunberg, titled 'You know what foxes are like' [Je weet hoe vossen zijn].

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei gaf Arnon Grunberg op uitnodiging van Het Nationaal Comité 4 en 5 mei de jaarlijkse 4 mei- voordracht in De Nieuwe Kerk, Amsterdam.

De voordracht, 'Nee', is terug te lezen via deze link


During the Memorial Day ceremony on the 4th of May, Arnon Grunberg was invited by The National Committee for 4 and 5 May to give the 4th of May Commemoration speech.

The address, 'Nee', can be found (in Dutch) via this link.

Photo by Martijn Beekman


S

Vertalingen voor een betere maatschappij / Translations for the betterment of society

Dankzij de waanzinnige inzet van vertaler Nederlands-Hongaars en professor emerita Judit Gera, samen met het Nederlands Letterenfonds is Arnon Grunberg's 4-meitoespraak inmiddels al in 11 talen vertaald.

Door de inzet van Gera en de 10 andere vertalers is het nu vertaalt in de volgende talen: Roemeens, door Gheorghe Nicolaescu
Bulgaars, door Maria Encheva
Duits, door Rainer Kersten
Tsjechisch, door Veronika ter Harmsel Havlíková
Hongaars, door Judit Gera
Russisch, door Irina Michajlova
Sloveens, door Mateja Seliškar Kenda
Kroatisch, door Gioia-Ana Ulrich Knežević
Italiaans, door Claudia Di Palermo
Servisch, door Aleksandar Djokanovic
Pools, door Goska Diederen-Woźniak

Kijk op de website van het letterenfonds voor de vertalingen en commentaar van de vertalers.

Thanks to the magnificent effort of Dutch - Hungarian translator and professor emerita Judit Gera, together with Nederlands letterenfonds, Arnon Grunberg's May 4th commemoration speech was translated into 11 languages.

On account of Gera's work, and the effort of 10 translators, it has now been translated into:
Romanian, by Gheorghe Nicolaescu
Bulgarian, by Maria Encheva
German, Rainer Kersten
Czech, Veronika ter Harmsel Havlíková
Hungarian, by Judit Gera
Russian, by Irina Michajlova
Slovenian, by Mateja Seliškar Kenda
Croatian, by Gioia-Ana Ulrich Knežević
Italian, by Claudia Di Palermo
Serbian, by Aleksandar Djokanovic
Polish, by Goska Diederen-Woźniak

Please visit link to find all translations and commentary from the translators.


S